Szukaj - nazwa firmy lub słowo kluczowe w Mazowieckim Serwisie Gospodarczym MSG

Szukaj - miasto w Mazowiecki Serwisie Gospodarczym MSG

Szukaj - ulica w Mazowieckim Serwisie Gospodarczym MSG

O PROGRAMIE

PPRP – Program Promocji Rozwoju Przedsiębiorczości jest jednym z istotnych elementów działań administracji i organizacji społeczno-gospodarczych prowadzących do podniesienia poziomu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej Mazowsza. Podstawowymi celami programu jest kreowanie rozwoju regionu poprzez dynamiczny wzrost aktywności gospodarczej w miastach
i terenach wiejskich. Przedstawianie pozytywnych przykładów przedsiębiorczości i możliwości rozwojowych opartych o naturalne walory regionu.

PPRP adresowany jest do wszystkich przedsiębiorstw i samorządów zlokalizowanych na terenie Warszawy i Mazowsza, oraz firm i instytucji lokujących tu swoje interesy. Zapraszamy do uczestnictwa także członków regionalnych grup partnerskich oraz organizacji wspierających rozwój przedsiębiorczości.

Program stanowi bezprecedensową w historii Mazowsza inicjatywę mającą na celu promocję biznesu, ułatwianie kontaktów handlowych a przede wszystkim tworzenie gospodarczej wizytówki naszego województwa. Zmierzamy do rozwiązania problemów rynku pracy i wspierania przedsiębiorczości.

Opracowujemy skuteczny model współpracy przedsiębiorców, instytucji publicznych i sektora finansowego, będący wzorem nie tylko dla innych województw, ale także dla regionów całej UE. Realizując Program, współuczestniczymy w kreowaniu gospodarczego wizerunku Mazowsza.

Zapraszamy do współpracy!