Magazyn "Energia i Środowisko" sprawdź najnowszy numer.
Program Promocji Rozwoju Przedsiębiorczości

Konferencje regionalne

Powszechny dostęp do informacji jest jednym z istotnych elementów zdynamizowania rozwoju gospodarczego. W ramach Programu Promocji Rozwoju Przedsiębiorczości razem z Partnerami Instytucjonalnymi zorganizujemy w subregionach Mazowsza konferencje dla samorządowców i przedsiębiorców. Tematyka konferencji będzie zgodna z analizą potrzeb środowisk gospodarczych oraz planami społeczno-gospodarczymi mikroregionów. Konferencje skutecznie przyczyniają się do zaprezentowania wiedzy, która ma bezpośredni wpływ na tendencje porozwojowe. Od października 2010 r. do marca 2011 r. w subregionach samorządowcy i przedsiębiorcy będą mieli również możliwość wymiany poglądów, opinii i doświadczeń w ramach warsztatów towarzyszącym konferencjom.

Radom

Dziewiątego grudnia bieżącego roku w Ośrodku Kultury i Sztuki „Resursa Obywatelska” w Radomiu odbyła się konferencja regionalna "Mazowsze - Energia i Środowisko" zorganizowana w ramach Programu Promocji Rozwoju Przedsiębiorczości (PPRP). Celem organizowanych spotkań jest stwarzanie równych szans dotarcia przedsiębiorców do potrzebnych im informacji, co jest niewątpliwą ambicją Organizatorów zarówno Programu jak i konferencji, stanowiących element PPRP. Tematyka konferencji dotyczyła kierunków rozwoju OZE na Mazowszu, gospodarki odpadami, form wspierania rozwoju regionu Mazowsza, a także szeroko omówione zostały dotacje na rozwój mazowieckich firm i praktyka aplikowania o środki UE. Po konferencji uczestnicy mogli skorzystać z indywidualnych konsultacji w zakresie pozyskiwania funduszy europejskich na rozwój własnej firmy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013. Poniżej znajdą Państwo materiały przygotowane przez prelegentów.

Ostrołęka

27 stycznia br. w siedzibie Delegatury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Ostrołęce odbyła się konferencja regionalna „Mazowsze – Energia i Środowisko” zorganizowana w ramach Programu Promocji Rozwoju Przedsiębiorczości (PPRP). Celem organizowanych spotkań jest stworzeniu spójnej koncepcji działań na rzecz długotrwałego rozwoju Mazowsza poprzez dynamiczny wzrost aktywności gospodarczej przedsiębiorców oraz samorządowców. Poruszane tematy dotyczyły wspieranie rozwoju gospodarczego, kierunków rozwoju OZE na Mazowszu, gospodarki odpadami oraz pozyskiwania środków unijnych zarówno w zakresie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego jak i POIiŚ. Na konferencję przybyło około stu przedsiębiorców oraz przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego z regionu ostrołęckiego co świadczy o ogromnym zapotrzebowaniu na tego typu spotkania. Poniżej znajdą Państwo materiały przygotowane przez prelegentów oraz zdjęcia z konferencji.

Płock

Dnia 9 lutego 2011r. w Płocku odbyła się konferencja „Mazowsze – Energia i Środowisko” skierowana do przedsiębiorców i samorządowców regionu płockiego. Spotkanie zorganizowano w ramach Programu Promocji Rozwoju Przedsiębiorczości we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Płocku. Celem organizowanego cyklu konferencji regionalnych jest stworzenie spójnej koncepcji działań na rzecz długotrwałego rozwoju Mazowsza poprzez dynamiczny wzrost aktywności gospodarczej. Tematyka konferencji „Mazowsze – Energia i Środowisko” dotyczyła wspierania rozwoju gospodarczego, kierunków rozwoju OZE na Mazowszu, gospodarki odpadami oraz pozyskiwania środków unijnych zarówno w zakresie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego jak i POIiŚ. Poniżej znajdą Państwo materiały przygotowane przez prelegentów oraz zdjęcia z konferencji.

Ciechanów

17 marca br. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej przy ul. Wojska Polskiego 51 w Ciechanowie odbyła się konferencja regionalna „Mazowsze – Energia i Środowisko” zorganizowana przez Mazowiecki Serwis Gospodarczy oraz Urząd Miasta Ciechanów, w ramach Programu Promocji Rozwoju Przedsiębiorczości (PPRP). Celem organizowanych spotkań jest stworzeniu spójnej koncepcji działań na rzecz długotrwałego rozwoju Mazowsza poprzez dynamiczny wzrost aktywności gospodarczej przedsiębiorców oraz samorządowców. Tematyka spotkania dotyczyła wspierania rozwoju gospodarczego, kierunków rozwoju OZE na Mazowszu, gospodarki odpadami oraz pozyskiwania środków unijnych zarówno w zakresie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego jak i Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.Poniżej znajdą Państwo materiały przygotowane przez prelegentów oraz zdjęcia z konferencji.

Siedlce

Mazowiecki Serwis Gospodarczy we współpracy z Urzędem Miasta Siedlce, zaprosił na kolejną z cyklu bezpłatnych konferencji "Mazowsze - energia i środowisko", organizowanych w ramach Programu Promocji Rozwoju Przedsiębiorczości, która odbyła się 29 marca 2011 r. o godz. 10.30. w Sali Widowiskowej Podlasie. W konferencji wzięli udział przedstawiciele instytucji samorządowych, prywatni przedsiębiorcy a także reprezentanci agencji wspierających ekologiczne rozwiązania w gospodarce. Konferencję otworzył Przewodniczący Rady Miasta Piotr Karaś. Witając gości powiedział, że Siedlce to miasto, którego rozwój idzie w parze z najnowszymi trendami w ekologii. W dalszej części spotkania Natalia Radźko z Agencji Rozwoju Mazowsza przedstawiła sposoby wspierania rozwoju gospodarczego w województwie. Ważną częścią spotkania było wystąpienie Jarosława Głowackiego, który przybliżył zalety Siedlec jako miejsca do prowadzenia inwestycji. Druga część to prezentacja ekologicznych rozwiązań, jakie stosowane są przez prywatnych przedsiębiorców. Przedstawiciel firmy RATech zajmującej się termicznym przetwarzaniem odpadów, przedstawił możliwości energetycznego wykorzystania śmieci.

Kozienice

Dnia 7kwietnia 2011r. w Kozienicach odbyła się konferencja „Mazowsze – Energia i Środowisko”. Spotkanie skierowane do przedsiębiorców i samorządowców zorganizowano w ramach Programu Promocji Rozwoju Przedsiębiorczości we współpracy z Urzędem Gminy Kozienice. Celem organizowanego cyklu konferencji regionalnych jest stworzenie spójnej koncepcji działań na rzecz długotrwałego rozwoju Mazowsza poprzez dynamiczny wzrost aktywności gospodarczej. Tematyka konferencji „Mazowsze – Energia i Środowisko” dotyczyła wspierania rozwoju gospodarczego, kierunków rozwoju OZE na Mazowszu, gospodarki odpadami oraz pozyskiwania środków unijnych zarówno w zakresie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego jak i POIiŚ. Poniżej znajdą Państwo materiały przygotowane przez prelegentów oraz zdjęcia z konferencji.

Video

Relacja z konferencji regionalnej w Kozienicach.

Relacja z konferencji regionalnej w Ostrołęce.

Relacja z IV Forum Gospodarczego.

Wsparcie merytoryczne

Polecamy

Kozienice.

   
   
   
 
magazyn