Magazyn "Energia i Środowisko" sprawdź najnowszy numer.
Program Promocji Rozwoju Przedsiębiorczości

Idea Programu

Program Promocji Rozwoju Przedsiębiorczości realizowany jest od pięciu lat na rzecz przedsiębiorców oraz samorządowców, służąc ich promocji, nawiązywaniu partnerstwa biznesowego w oparciu o wiedzę merytoryczną. Opracowujemy skuteczny model współpracy przedsiębiorców, instytucji publicznych i sektora finansowego. Współcześnie w Polsce duży nacisk położono na działania w zakresie poprawy stanu środowiska i bezpieczeństwa energetycznego dlatego PPRP zorientowany został na kwestie z tym związane.

Elementy PPRP:

• Forum Gospodarcze;
• Konferencje subregionalne;
• Uroczysta Gala;
• Certyfikaty PPRP;
• Statuetki Lidera Zrównoważonego Rozwoju;
• Magazyn Energia i Środowisko;

Wiedzą merytoryczną wspierają nas m.in.:
Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Środowiska, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego. handel kryptowalutami w polsce

 

 

 

Magazyn "Energia i Środowisko"

Kwartalnik informacji gospodarczej wydawany w ramach Programu Promocji Rozwoju Przedsiębiorczości obejmujący swoją tematyką najważniejsze informacje o zagadnieniach związanych ze środowiskiem naturalnym i energetyką.

Znajdziecie Państwo tutaj:

• wiedzę oraz bieżące informacje z zakresu OZE, efektywności energetycznej, gospodarki odpadami,
• szeroko rozumianych ekotechnologii;
• analizy gospodarcze rynku;
• wiedzę ekspercką w każdym numerze;
• sylwetki ludzi biznesu;
• oraz inne ciekawe artykuły poświęcone wiodącej tematyce;

Publikujemy materiały o charakterze informacyjnym, poradnikowym i analitycznym. Chcemy pomóc Państwu w rozwiązywaniu problemów z branży, ocenie jej kondycji, tworzeniu bieżącej strategii marketingowej, a przede wszystkim wspomóc w budowaniu bezpiecznych scenariuszy na przyszłość. Wszystkie wyżej wymienione cele osiągamy dzięki umieszczaniu w magazynie tekstów przygotowywanych przez najlepszych ekspertów w swojej branży.

Konferencje regionalne 2011r.

Powszechny dostęp do informacji jest jednym z istotnych elementów zdynamizowania rozwoju gospodarczego.

W ramach PPRP, razem z Partnerami Instytucjonalnymi organizujemy w subregionach Mazowsza konferencje dla samorządowców i przedsiębiorców. Tematyka konferencji jest zgodna z analizą potrzeb środowisk gospodarczych oraz planami społeczno-gospodarczymi mikroregionów. Konferencje skutecznie przyczyniają się do zaprezentowania wiedzy, która ma bezpośredni wpływ na tendencje prorozwojowe.

W V edycji Forum, od października 2010 r. do marca 2011 r. w subregionach samorządowcy i przedsiębiorcy mieli możliwość wymiany poglądów, opinii i doświadczeń w ramach towarzyszącym konferencjom warsztatów.


Video

Relacja z konferencji regionalnej w Kozienicach.

Relacja z konferencji regionalnej w Ostrołęce.

Wsparcie merytoryczne

Polecamy

Kozienice.

V Forum Gospodarcze

W imieniu Mazowieckiego Serwisu Gospodarczego organizatora Programu Promocji Rozwoju Przedsiębiorczości pragniemy serdecznie podziękować wszystkim uczestnikom V Forum Gospodarczego Energia i Środowisko oraz przedstawić podsumowanie Forum, które odbyło się 07 grudnia br. Patronat honorowy nad V Forum Gospodarczym „Energia i Środowisko” objęły: polska prezydencja w Radzie Unii Europejskiej, Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie, Wyższa Szkoła Biznesu w Nowym Sączu.

Corocznie Forum Gospodarcze jest spotkaniem przedsiębiorców, przedstawicieli administracji i samorządów, inwestorów i finansistów oraz zaproszonych gości zagranicznych reprezentujących instytucje publiczne i gospodarcze. Pragniemy wyrazić swoją wdzięczność Sponsorom i Partnerom, bez których Forum Gospodarcze nie byłoby tak uroczystym przedsięwzięciem.

Szczególne podziękowania kierujemy w stronę sponsorów: firmy Dalkia Polska S.A. oraz Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. a także w stronę Partnerów, którym są:

  • Rekopol Organizacja Odzysku  S.A.
• ElektroEko Organizacja Odzysku  Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A.
• RATech Sp. z o.o.
• Grupa firm  Amkovo Sp. z o.o., Ekar Sp. z o.o., A –Tech Sp. z o.o.
• Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział terenowy w Warszawie
• Korporacja Rad

Relacja z Forum

Energia i Środowisko

platformy do handlu kryptowalutami W okresie transformacji położono w Polsce duży nacisk na działania w zakresie poprawy stanu środowiska. Doprowadziło to do stworzenia trwałej i sprawdzonej bazy dla wspierania rozwoju przemysłu pracującego na rzecz ochrony środowiska, rozwoju technologii środowiskowych oraz wdrażania innowacyjnych rozwiązań w zakresie organizacji i zarządzania środowiskiem. Wiele technologii potencjalnie znaczących dla środowiska już istnieje, są one jednak niedostatecznie wykorzystywane. Decyduje o tym wiele czynników, m.in. przywiązanie do istniejących rozwiązań, sygnały cenowe promujące rozwiązania mniej przyjazne środowisku, utrudniony dostęp do źródeł finansowania, a także niska świadomość konsumentów i klientów. W związku z tym, działania na rzecz technologii środowiskowych, prowadzące do pełnego wykorzystania potencjału eko-innowacji, stanowią istotny element wzmocnienia zarówno polityki ochrony środowiska, jak i polityki innowacyjnej państwa. Wykorzystanie istniejących i ewentualnie nowych systemów wsparcia dla rozwoju eko-innowacji powinno przyczynić się, prócz realizacji międzynarodowych zobowiązań Polski w zakresie ochrony środowiska, do zwiększenia konkurencyjności gospodarki.
Rozwój społeczny i gospodarczy każdego regionu wiąże się ze zwiększonym zapotrzebowaniem na energię. Stąd światowa produkcja surowców energetycznych od czasu pierwszej rewolucji przemysłowej systematycznie wzrasta. Zwiększanie konkurencyjności musi mieć charakter rozwoju zrównoważonego, uznającego komplementarność rozwoju gospodarczego, społecznego i ochrony środowiska naturalnego. Oznacza to również politykę równoważenia rozwoju regionu i harmonizowania celów gospodarczych i społecznych z celami ochrony środowiska.

Źródła energii - nazywane inaczej nośnikami energii - dzieli się na:
• Nieodnawialne, czyli surowce energetyczne tj.: węgiel kamienny, węgiel brunatny, ropa naftowa, gaz ziemny, torf, łupki i piaski biturniczne, pierwiastki promieniotwórcze (uran, tor i rad);
• Odnawialne, do których należy siła spadku wody, energia wiatru, energia słoneczna, energia wody morskiej (prądów, fal, pływów, różnic temperatury), energia, geotermiczna i energia biomasy.

Technologie odnawialnych źródeł energii rozwinęły się już do takiego stopnia, że mogą konkurować z konwencjonalnymi systemami energetycznymi. Odnawialne źródła energii są źródłami lokalnymi, toteż mogą zwiększyć stopień bezpieczeństwa energetycznego zmniejszając eksport paliw kopalnych, stworzyć nowe miejsca pracy, szczególnie w małych i średnich przedsiębiorstwach, promować rozwój regionalny. Modułowy charakter większości technologii odnawialnych źródeł energii pozwala na ich stopniowe rozszerzanie w miarę potrzeb, co ułatwia ich finansowanie. Pamiętać należy również o olbrzymich korzyściach dla środowiska naturalnego człowieka płynących ze stosowania tych technologii.

Lider Zrównoważonego Rozwoju

kryptowaluty platforma Statuetka Lidera ustanowiona jest przez organizatora w porozumieniu z Patronami i Partnerami Programu. Listę nagrodzonych ustala corocznie Kapituła Lidera PPRP. Nagradzane są osoby, firmy i instytucje, które podejmują działania nakierowane na poszanowanie i ochronę środowiska naturalnego zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju i społeczną odpowiedzialnością biznesu. Wszyscy uczestnicy Programu uhonorowani są certyfikatami Programu Promocji Rozwoju Przedsiębiorczości.

magazyn